Kỹ năng sinh hoạt
Phụ đề: Tài liệu dành cho giáo lý viên
Tác giả: Lê Tiến
Ký hiệu tác giả: LE-T
DDC: 268.6 - Phương pháp dạy Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011014
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 76
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hát - Cử điệu - Băng reo trong sinh hoạt giáo lý 5
Sinh hoạt giáo lý 13
Trò chơi trong giảng dạy giáo lý 19
Linh hoạt viên 31
Năng động nhóm 37
Kỹ năng dẫn chương trình 43
Bài đọc thêm: Kỹ năng linh hoạt viên phụng vụ 48
Kỹ năng thuyết trình 51
Điều khiển và tham dự buổi họp 57
Kỹ năng họp nhóm và thảo luận 61
Giới thiệu 30 băng reo 65