Sư phạm giáo lý I
Tác giả: Trịnh Thiên Thu
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 268.6 - Phương pháp dạy Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003906
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 19
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích