Hành trang Giáo lý viên
Tác giả: ĐCV. Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 268.3 - Đào tạo nhân sự
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007392
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 544
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007393
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 544
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007419
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 544
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007881
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 544
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích