La messe
Phụ đề: Liturgies anciennes et textes patristiques
Tác giả: A. Hamman
Ký hiệu tác giả: HA-A
DDC: 270.08 - Giáo phụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004529
Nhà xuất bản: Le Centurion
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích