Thiên Chúa là Cha chúng ta
Phụ đề: Suy niệm về Chúa Cha
Nguyên tác: Dieu est notre père
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008562
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013824
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014185
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ghi chú của nhà xuất bản 5
Ký hiệu những bản văn được trích dẫn 7
NHẬP ĐỀ 9
I. Công trình của Chúa Cha 11
A. Việc tạo dựng 11
B. Từ chối tình yêu hiên phụ: tội lỗi 16
C. Chúa cha đi tìm con người tội lỗi 23
1. Lòng nhân từ của Chúa Cha 27
2. Lòng nhân từ của Chúa Cha được mặc khải trong Chúa Kitô 35
3. Giáo hội tuyên xưng lòng nhân từ 49
II. Những con đường trở về với Chúa Cha 63
A. Được gọi trở nên con cái trong Chúa Con 63
B. Những phương tiện đi vào đời sống nghĩa tử 75
C. Cuộc sống trong lòng Thiên Chúa 97
1. Chúa Kitô, hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha, mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha. 99
2. Việc mặc khải Chúa Cha được Thánh Thần tiếp tục 115
III. Được gọi cộng tác vào công trình của Chúa Cha 117
A. Loan báo tình yêu của Chúa Cha 117
B. Để phục vụ con người 130
C. Trong sự hiệp nhất 159
D. Hướng về Nước Chúa 167
Cùng với Đức Trinh Nữ Maria 173