Thiên Chúa Cha nhân từ
Nguyên tác: Dieu, Père de Miséricorde
Tác giả: Hội đồng Chủ tịch
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002002
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013375
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014310
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
1. DANH THIÊN CHÚA 9
- Có gì trong một cái tên? 19
- Những tên gọi của Thiên Chúa 22
2. THIÊN CHÚA CHA 29
- Thiên Chúa Cha trong việc sáng tạo 34
- Quyền bính của Chúa Cha 38
- Thiên Chúa tự trao ban mình đi 45
3. CHÚA GIÊSU MẠC KHẢI CHA 51
- Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa 53
- Thiên Chúa, Cha của Israel 61
- Chứng từ của Tân ước 65
- Hiệu quả của việc làm con Thiên Chúa 72
4. THIÊN CHÚA, CHA NHÂN TỪ 79
- Mặc khải danh Thiên Chúa, lòng nhân từ vô biên 81
+"Nhân từ là điểm riêng biệt của Thiên Chúa" 81
+"Chúa nhẫn nại và nhân từ" 82
+"Mắt Chúa trông xem kẻ kính sợ Người" 87
+"Như người mẹ an ủi con mình, Ta sẽ an ủi con" 91
- Chúa Giêsu, việc nhập thể và mặc khải về lòng nhân từ của Chúa Cha 98
- Dụ ngôn về lòng nhân từ 103
- "Thiên Chúa có cặp mắt nhân từ" 109
5. HỒNG ÂN THA THỨ 111
- Lời mời gọi thống hối của Tin Mừng 115
- Bi kịch của tội lỗi 118
+ Công lý của Thiên Chúa 118
+ Sự can thiệp của Thiên Chúa 122
6. CỨU ĐỘ, HÒA GIẢI VÀ SÁM HỐI 125
- Bí tích hòa giải 128
- Giáo hội thắng vượt tội lỗi trong việc sám hối 131
- Tội lỗi và mặc cảm tội lỗi 136
7. ĐỨC MARIA DẤU CHỈ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA BA NGÔI 139
- Đức Maria, Mẹ từ nhân 145
- Đức Maria "Hiệp ước nhân từ" 152
- Biểu dương trong nghệ thuật 155
8. ĐỨC ÁI 161
- Vị trí hàng đầu của tình yêu 167
- Các nhân đức đối thần 170
- Mầu nhiệm tình yêu 173
- Những cám dỗ chống lại tình yêu 174
- Ý nghĩa Kitô của đau khổ 176
- Mến Chúa và Yêu người 182
9. KINH LẠY CHA 185
- Lạy Cha chúng con ở trên trời 190
- Danh Cha cả sáng 193
- Nước Cha trị đến 196
- Ý Cha thể hiện 199
- Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày 201
- Xin tha tội cho chúng con 204
- Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ 207
- Kinh Lạy Cha, tổng hợp của Tin mừng 212