Mầu nhiệm Thiên Chúa Cha
Nguyên tác: Le Père Dieu en Son Mystère
Tác giả: Francois - Xavier Durrwell, CSsR
Ký hiệu tác giả: DUR
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001978
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002785
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002865
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 386
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 5
1. THIÊN CHÚA LÀ CHA 11
❖ Từ “Thiên Chúa ” ám chi Chúa Cha. 15
❖ Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha. 23
❖ Những con đường mặc khải 27
❖ Chúa Cha được mặc khải trong cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. 35
❖ Cha theo yếu tính. 38
2. THIÊN CHÚA CHA CỦA ISRAEL 46
❖Thiên Chúa phán dạy 49
❖Thiên Chúa mặc khải danh Ngài. 55
❖ Thiên Chúa hiển linh nhờ Thiên sứ. 57
❖ Israel, trưởng tử của Thiên Chúa.. , 59
❖ Thiên Chúa hiện diện nhờ qua các ugôn sứ. 65
3. CHÚA CHA VÌ ƠN CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI 74
❖ Ơn cứu độ, công trình của Ba Ngôi. 76
❖ Giá đắt phải trả 81
❖ Chúa Cha “trao nộp Chúa Con” khi đản sinh ra Người. 85
❖ Đản sinh vì chúng ta. 104
4. HỘI THÁNH Ở TRONG THIÊN CHÚA CHA 108
❖ Sống lại và được sai đi. 108
❖ Hội Thánh được hình thành trong sự Phục Sinh của Chúa Con. 111
❖ Giáo Hội được thành lập từ ơn gọi đến cùng Chúa Con. 114
❖ Giáo Hội được thành lập trong Chúa Thánh Thần. 116
❖ Làm con Thiên Chúa 117
❖ Sự hiện diện của Ba Ngôi. 122
❖ Là con cái nhờ đức tin. 127
❖ Tông đồ, thừa tác viên của đức Tin.! 132
❖ Cha của những ngươi chịu phép rửa. 137
❖ Đến bàn tiệc Chúa Cha. 138
❖ Giáo Hội từ Phục sinh 141
❖ Cuộc phán xét cuối cùng. 141
❖ Nước Trời. 153
5. CHÚA CHA, ĐẤNG SÁNG TẠO VŨ TRỤ 157
❖Chúa Kitô, Đấng Trung Gian của công cuộc sáng tạo. 159
❖Chúa Cha sáng tạo trong Thánh Tử. 164
❖Chúa Cha tạo dựng cho Thánh Tử. 167
❖ Chúa Cha sáng tạo trong Thánh Thần. 171
❖ Nhân loại làm con. 173
❖ “Tạo dựng từ sự viên mãn”. 179
❖ Loài người đa phức mà duy nhất. 183
❖ Đấng tạo thành cũng là Đấng cứu độ. 185
6. MẦU NHIỆM CHÚA CHA 195
❖Thiên Chúa đản sinh trong Chúa Thánh Thần. 199
❖ Thiên Chúa đản sinh trong tình yêu thương. 203
❖Mầu nhiệm không thể tả. 208
❖ Chúa Con và Thần Khí. 213
❖ Vừa là Cha vừa là Mẹ. 215
❖ Những cách nói khác nhau về mầu nhiệm. 217
❖ Chúa Cha nguồn mạch của Thánh Thần trong Thánh Tử. 221
❖ Chỉ có một Thiên Chúa. 226
7. DUNG MẠO CHÚA CHA 233
❖ Chúa Cha yêu thương. 233
❖ Chúa Cha sát tế. 236
❖ Lòng trắc ẩn của Chứa Cha. 244
❖“Chúa Cha giàu lòng từ bi lân ái”. 250
❖ Chúa Cha toàn năng. 255
❖ Cha chí thánh. 269
❖ Cha là Đấng Công Chính. 276
8. ĐỜI SỐNG LÀM CON 286
❖ “Tôi biết Cha tôi”. 287
1- Ý thức làm con của Chúa Giêsu. 288
2- Ý thức về Đấng Mêsia. 300
❖ ‘Ở nhà của Cha con”. 306
❖ “Thầy làm đúng ý Cha Thầy”. 310
❖ “Người đã tự ý trở nên nghèo khó”. 316
❖ “Hãy báo cho anh em Thầy”. 321
❖ “Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa”. 322
❖ “Anh em hãy xin nhân danh Thầy”. 338
❖ Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha” 344
❖ “Nếu ta cùng chết với Người”. 362