Trái tim Chúa Cha
Tác giả: Jean Galot, SJ
Ký hiệu tác giả: GA-J
Dịch giả: Anton
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014449
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP: VIỆC GẶP GỠ CHA 1
CHƯƠNG I: Ý ĐỊNH VĨ ĐẠI CỦA CHA 6
I. Đức Kitô trung tâm của ý nghĩ và đời sống ta 6
II. Từ Đức Kitô đến Cha 11
III. "Mầu nhiệm" tình thương cha hiền 18
IV. Sự có trước tuyệt đối của ơn huệ của Cha 25
V. Vận mạng con người, sự tiền định của tình thương hiền phụ 31
VI. Việc phú ban sự hiệp nhất trong Đức Kitô 37
CHƯƠNG II: TẤN KỊCH CỦA SỰ TỘI VÀ SỰ CỨU CHUỘC TRONG TRÁI TIM CHA 44
I. Những khó khăn mà tấn kịch chống lại tình thưuong hiện phụ này gợi ra 45
II. Lòng nhân lành của Cha và sự hiện hữu của sự dữ 52
III. Lời đáp của Cha cho sự tội đầu tiên 59
IV. Sự nghịch lý của một tình thương lớn hơn 65
V. Thịnh nộ và yêu thương 74
VI. Công bình và tình thương 78
VII. Tính nhưng không hoàn toàn của sự cứu chuộc 86
VIII. Cuộc chiến đấu của tình thương 93
IX. Trái tim Cha và cuộc khổ nạn của Đức Kitô 96
CHƯƠNG III: CHA CÚI XUỐNG LOÀI NGƯỜI 103
I. Phụ tính trọn vẹn 103
II. Việc phú ban sự sống thâm sâu và sự sáng 109
III. Việc phú ban Thánh Thần 115
IV. Việc Cha cư ngụ trong các tâm hồn 122
V. Việc phú ban Đức Maria 130
VI. Việc phú ban Hội thánh 139
VII. Việc phú ban Thánh Thể 145
VIII. Sự tha thứ được dành cho các tội nhân 149
IX. Việc đoái nhận những lời cầu xin 160
X. Sự quan phòng 166
CHƯƠNG IV: SỰ ỨNG ĐÁP HIẾU TỬ 181
I. "Abba, Lạy Cha" 181
II. "Cha trước hết" 187
III. Nhãn giới con hiền 193
IV. Đời sống hiếu tử 200
V. Biết ơn và tin tưởng 209