Trái tim Chúa Cha
Tác giả: Jean Galot, SJ
Ký hiệu tác giả: GA-J
Dịch giả: Anton
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014449
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích