Thần học Đức Chúa Cha
Nguyên tác: Le Père Dieu en son mystère
Tác giả: Francois - Xavier Durrwell, CSsR
Ký hiệu tác giả: DUR
Dịch giả: Thiên Hựu, Xuân Hùng
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007730
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 445
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007731
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 445
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010130
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 445
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1  
Thiên Chúa là Cha 11
Từ ngữ “Thiên Chúa” gợi lên Chúa Cha 25
Những con đường của mạc khải 30
Chúa Cha được mạc khải trong cuộc vượt qua của Đức Giêsu 40
Người Cha cốt yếu 44
Chương 2  
Thiên Chúa Cha của Israel 53
Một Thiên Chúa đang nói 57
Thiên Chúa đến bằng Thiên sứ của Ngài 67
Israel, con đầu lòng của Thiên Chúa 70
Sự hiện diện của Thiên Chúa qua các ngôn sứ 77
Chương 3  
Chúa Cha muốn cứu rỗi thế gian 89
Ơn cứu rỗi, công trình của Chúa Ba Ngôi 92
Đã trả giá cao 98
Chúa Cha “giao phó Con của Ngài bằng cách sinh ra” 102
Chương 4  
“Hội Thánh ở trong Thiên Chúa Cha” 129
Được sống lại và được sai đi 130
Hội Thánh được tạo dựng nhờ Chúa Con Phục Sinh 132
Hội Thánh được tạo dựng nhờ tiếng gọi hướng về Chúa Con 135
Hội Thánh được thành lập trong Chúa Thánh Thần 139
Ơn làm con Thiên Chúa 141
Nơi Chúa Ba Ngôi ngự 147
Những người con là các tín hữu 132
Các tông đồ, thừa tác viên của đức tin 157
Cha của những người đã chịu phép rửa 163
Nơi bàn tiệc của Chúa Cha 165
Hội Thánh của sự Phục sinh 168
Sự phán xét sau cùng 174
Vương quốc của các tầng trời 181
Chương 5  
Chúa Cha, Đấng tạo dựng thế giới 187
Chúa Kitô, Đấng trung gian của sự sáng tạo 190
Chúa Cha sinh ra trong Chúa Con 196
Chúa Cha sáng tạo hướng về Chúa Con 199
Chúa Cha tạo dựng trong Chúa Thánh Thần 204
Một thế giới của con người  206
Sáng tạo từ sự viên mãn “Creatio ex plenitudine” 212
Một thế giới đa dạng và hợp nhất 216
Đấng tạo hóa xét như là Đấng Cứu Độ 219
Chương 6  
Mầu nhiệm Chúa Cha 233
Thiên Chúa sinh ra trong Thánh Thần 239
Thiên Chúa sinh ra khi yêu thương 243
Một mầu nhiệm khôn tả 249
Chúa Con và Chúa Thánh Thần 256
Vừa là Cha vừa là Mẹ  256
Những cách diễn tả khác về mầu nhiệm 260
Chúa Cha nguồn gốc của Chúa Thánh Thần trong Chúa Con 265
Một Thiên Chúa Duy Nhất 271
Chương 7  
Dung nhan Chúa Cha 279
Một người Cha yêu thương 279
Lòng trắc ẩn của Chúa Cha 290
“Cha của lòng thương xót’ 297
Chúa Cha toàn năng 303
Cha thánh thiện 318
Cha công chính 326
Chương 8  
Đời sống làm con 337
“Tôi biết Cha tôi” 338
“Ở tại nhà Cha tôi” 360
“Tôi thi hành ý muốn của Cha” 366
“Ngài trở nên nghèo” 372
“Hãy nói với các anh em của tôi” 376
“Giêsu cầu nguyện cùng Thiên Chúa” 378
“Khi các ngươi cầu nguyện, hãy thưa: Lạy Cha!” 401
“Nếu chúng ta cùng chết với Ngài” 421