Lòng Chúa Cha
Nguyên tác: Le coeur du Père
Tác giả: Jean Galot, SJ
Ký hiệu tác giả: GA-J
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002493
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu: Gặp gỡ Chúa Cha 7
- Chúa Kitô, trung tâm tư tưởng và cuộc đời ta 12
- Từ Chúa Kitô đến Chúa Cha 17
- "Mầu nhiệm" tình yêu Cha 25
- Cha ban mình là ân huệ siêu việt tuyệt đối 31
- Số mệnh nhân loại được tình yêu Cha tiền định 37
- Ân huệ hiệp nhất trong Đức Kitô 43
- Thảm kịch nêu ra những vấn nạn nghịch với tình yêu Cha 51
- Lòng nhân hậu Cha và sự kiện có điều xấu 58
- Chúa Cha trả lời cho tội thứ nhất 65
- Điều nghịch lý của một tình yêu lớn hơn 71
- Giận và yêu 80
- Đức công bình và tình yêu 84
- Ơn cứu chuộc là ơn hoàn toàn nhưng không 92
- Tình yêu đấu tranh 99
- Lòng Cha và cuộc khổ nạn Đức Kitô 103
- Trọn vẹn tư cách làm Cha 109
- Ân ban sự sống nội tâm và ánh sáng 115
- Ân huệ Thánh Thần 121
- Cha ở trong các linh hồn 128
- Ân huệ Maria 136
- Ân huệ Giáo hội 145
- Ân huệ Thánh Thể 151
- Ơn tha thứ tội nhân 156
- Nhậm lời cầu nguyện 166
- Thiên Hựu 173
- "Abba, Cha ơi"! 188
- "Cha trước đã"! 194
- Nhãn quang con cái 200
- Đời làm con 207
- Lòng biết ơn và trông cậy 216