Notre Père sur le monde
Tác giả: René Coste
Ký hiệu tác giả: CO-R
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012908
Nhà xuất bản: Montaigne
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 254
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích