Abba, Jésus et son Père
Tác giả: Joachim Jeremias
Ký hiệu tác giả: JE-J
DDC: 231.1 - Chúa Cha
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004435
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 20
Số trang: 141
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích