Đi tìm Ikigai
Phụ đề: Ấn phẩm dọn mừng 400 năm văn học Công giáo (1632 - 2032)
Tác giả: Nguyễn Ninh, OP
Ký hiệu tác giả: NG-N
DDC: 261.582 - Tuyển tập truyện ngắn Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015475
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015490
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích