Sỏi đá nở hoa
Tác giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 261.582 - Tuyển tập truyện ngắn Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010708
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010709
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013267
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sỏi đá nở hoa 7
Cây Thánh giá giả 123
Vầng trăng khuyết 179