Người vẽ hy vọng
Phụ đề: Những tác phẩm đoạt giải viết văn đường trường lần VI ( 2018)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 261.582 - Tuyển tập truyện ngắn Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013335
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013336
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013499
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013500
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ của Ban Tổ chức 5
CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 5
KẾT QUẢ ĐẠT GIẢI 11
NỘI DUNG NHỮNG TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI  
Người vẽ hy vọng 20
Làng 28
Nụ hôn của một nữ tu 37
Mắt nhẫn 46
Tia hy vọng 55
Đôi mắt 64
Trăng sớm 71
Khóc thương đời con gái 79
Sau tiếng khóc 88
Gót mòn 99
Hạt gieo vào đất 107
Lối nào cho ta 115
Tinh yêu không giới hạn 122
Trên cánh đồng cỏ dại 131
Yêu là thứ tha 140
Chuyến hồi hương 150
Yêu thương 159
Tai qua nạn khỏi 170
Những dòng bửu huyết 180
Nắng và bà 186
Nước mắt người khờ 196
Trái tim không ngủ yên 204
Hạt giống đức tin 215