Quán nước đầu làng. Niềm tin Việt Nam
Tác giả: Lm. Nguyễn Trung Tây
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 261.582 - Tuyển tập truyện ngắn Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013865
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013872
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013873
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lờí giới thiệu của Lm. Vũ Chí Hỷ, sss 5
Lời giới thiệu của tác giả 7
Chuyện tu sĩ chuyện em 11
1. Khuôn mặt và thịt da Việt Nam 12
2. Ngôi nhà chung Giáo hội xanh 19
3. Văn hóa trang mạng 29
4. Trai đẹp Giêsu 38
5. Đi tu! Dễ hay khó? 46
Chuyện ông Tư dì Tư 53
1. Tàn phá dung nhan 54
2. Chữ tài chữ tâm 62
3. Mấy núi cũng trèo 73
4. Tứ tri và tha thứ 81
5. Martha và Maria - Chúa khó tánh! 90
Chuyện vợ chuyện chồng 99
1. Một nén, hai nén & năm nén 100
2. Chuyện Giakêu 108
3. Ngựa nào ngựa chiến? 114
4. Good morning, mặt trời 123
5. Có Chúa vôi nồng 131
Chuyện bác chuyện em 137
1. Thằng Mõ - Bà Góa 138
2. Khi nào tận thể?  143
3. Hiển linh năm nay  151
4. Mắt toét 160
5. Phiên bản nhà giàu 167
Chuyện Peter, Michelle, Andy 181
1. Chú bé vô danh 182
2. Màu Irish, màu Việt Nam, màu Công giáo 193
3. CompUSA! CompTHIÊN ĐÀNG 197
4. Đại hội văn nghệ Hiển Linh 203
5. Mùng Một Tết: Chúc Tuổi, Lì Xì 210