Trăng rằm trên phố núi
Tác giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 261.582 - Tuyển tập truyện ngắn Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010772
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 2018
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010779
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 2018
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích