Nắng chiều tàn tạ
Tác giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 261.582 - Tuyển tập truyện ngắn Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013575
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 183
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vẫn còn một người hơn thế 7
Cánh mai vàng nở muộn 13
Một mùa đông giá 21
Nắng chiều tàn tạ 37
Đường lên hạnh phúc 63
Hoa phượng trái mùa 83
Những con mưa cuối mùa 123