Tiếng vọng
Tác giả: Tâm Ngọc
Ký hiệu tác giả: TA-N
DDC: 261.582 - Tuyển tập truyện ngắn Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015471
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015498
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích