Rừng cao su thay lá
Tác giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 261.582 - Tuyển tập truyện ngắn Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008333
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Rừng cao su thay lá 7
Chiều, sau cơn mưa 57
Noel trên phố nhỏ 77
Lúa trổ bông 101
Vùng nước ngập 141