Ý nghĩa huyền nhiệm của Ba lời khấn
Tác giả: Jean-Gabriel Ranquet
Ký hiệu tác giả: RA-J
DDC: 256.2 - Các lời khấn Thánh hiến
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015120
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 114
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 1
PHẦN I: ĐỨC KHÓ NGHÈO 5
A- Ý nghĩa lời khấn Khó Nghèo 6
1. Trong Thánh kinh  
2. Nơi con người  
3. Hãy rời bỏ  
B - Nhắm tới một sự Khó nghèo 15
1. Một nguyên tắc tổng quát  
2. Nếu được, nên tạo ra những cộng đoàn ít người  
3. Vui vẻ làm thân với người nghèo  
4. Nối kết rõ rệt hơn với Đức Khó nghèo  
C - Từ sự dứt bỏ mọi của cải 27
1. Từ nhân vật đến nhân cách  
2. Ngay cả nỗi khốn cùng và tính hiểm độc của chúng ta  
PHẦN II: ĐỨC KHIẾT TỊNH 35
A - Đức Khiết tịnh trong Tân ước 37
1. Mầu nhiệm và dấu chỉ  
2. Đức Trinh khiết bao hàm ảnh hưởng  
B - Những nét đại cương của đức trinh khiết hoàn hảo 43
1. Một sự cô độc  
2. Để đi đến một sự sung mãn  
C - Một môi trường áp dụng trực tiếp 57
1. Tin tưởng vào tha nhân  
2. Dâng hiến và đón nhận  
3. Biết duyên dáng trao tặng  
4. Tiểu đội hay cộng đoàn  
PHẦN III: ĐỨC VÂNG PHỤC 69
A - Đức vâng phục theo Tin mừng 72
1. Đức vâng phục của Chúa Kitô  
2. Đức vâng phục của Chúa Kitô  
B - Giá trị Tin mừng của Vâng phục 83
1. Khía cạnh sư phạm và cộng đoàn  
2. Khía cạnh vượt qua  
3. Khía cạnh tông đồ  
C -  Một vài điều kiện chính yếu 97
1. Sự tự do thực tiễn  
2. Sự thận trọng đích thân  
3. Cảm quan về Thiên Chúa  
MỤC LỤC 115