Conseils évangéliques et maturité humaine
Tác giả: Jean-Gabriel Ranquet
Ký hiệu tác giả: RA-J
DDC: 256.2 - Các lời khấn Thánh hiến
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004361
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 22
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích