Thánh hiến cuộc đời
Nguyên tác: Catechismo Dei Voti Religiosi
Tác giả: Paolo Provera, CM
Ký hiệu tác giả: PR-P
Dịch giả: Phạm Duy Lễ
DDC: 256.2 - Các lời khấn Thánh hiến
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003109
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004740
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích