Thần học về lời khấn tu trì
Nguyên tác: Theology of vows
Tác giả: Samuel H. Canilang, CMF
Ký hiệu tác giả: CA-S
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014417
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích