Thánh hiến và thánh hiến qua các lời khuyên Phúc Âm
Phụ đề: Khóa Hội thảo Quốc tế Đại học Giáo hoàng Antonio
Nguyên tác: Consecratio et Consecratio per Evangelicia Consilia
Tác giả: Thánh Bộ các Hội Dòng Thánh Hiến và các Tu đoàn Tông đồ
Ký hiệu tác giả: THA
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Thịnh Phước, SDB
DDC: 256.2 - Các lời khấn Thánh hiến
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013522
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 321
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Phần thuyết trình  
1. "Thánh hiến" trong đời sống Thánh hiến 9
2. Những ý nghĩa khác nhau của Hạn từ "Thánh hiến" trong Bộ Giáo luật 1983 15
TIẾP CẬN THEO KINH THÁNH  
Phần thuyết trình: "Thánh hiến trong Kinh thánh" 67
Thảo luận: Hành trình trong khi lắng nghe Thần Khí 86
TIẾP CẬN THEO LỊCH SỬ  
Phần thuyết trình: Lời Khấn Tu sĩ phát triển qua dòng lịch sử 94
Thảo luận: Suy tư về cách sống đời Kitô hữu 129
TIẾP CẬN THEO NHÂN HỌC  
Phần thuyết trình: Đời sống Thánh hiến theo Nhân học 135
Thảo luận: Hướng tới sự Phát triển toàn diện Nhân vị 153
TIẾP CẬN THEO ĐOÀN SỦNG  
Phần thuyết trình: Kinh nghiệm về Lối sống đa dạng 162
Thảo luận: Đời sống Thánh hiến luôn hiện diện trong Giáo hội 180
TIẾP CẬN THEO THẦN HỌC  
Phần thuyết trình: Thánh hiến tu sĩ 187
Thảo luận: Sống thánh hiến ngày nay 219
TIẾP CẬN THEO GIÁO HỘI HỌC  
Phần thuyết trình: Thánh hiến Đoàn sủng 228
Thảo luận: Căn tính đời sống Thánh hiến 252
TIẾP CẬN THEO GIÁO LUẬT  
Phần thuyết trình: Những hình thái Đời sống Thánh hiến 258
Thảo luận: Những hình thái Thánh hiến mới 300
DIỄN TỪ ĐÚC KẾT  
Thời điểm tiến bước 308
Mục lục 323