Đời tu gạn đục khơi trong
Nguyên tác: Refundar la Vida Religiosa
Tác giả: Felicisimo Diez Martinez, OP
Ký hiệu tác giả: MA-F
Dịch giả: Lm. Giuse Đỗ Ngọc Bảo, OP
DDC: 256.2 - Các lời khấn Thánh hiến
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001408
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 420
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001409
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 420
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
CHƯƠNG I: ĐÊM ĐEN ĐỜI TU 12
1. Sống ra trò hay chỉ để tồn tại? 14
2. Hương vị, ý nghĩa và sự gắn kết 20
3. Ánh sáng giữa đêm đen 25
4. Đời tu và định chế Giáo hội 42
5. Có lỗi hay có trách nhiệm 48
CHƯƠNG II: LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ SU, ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU VÀ ĐỜI TU 53
1. Nét đặc biệt hay căn tính của đời tu? 54
2. Ơn gọi phổ quát làm môn đệ 57
3. Làm môn đệ Đức Giêsu, hạt nhân của đời Kitô hữu 66
4. Làm môn đệ Đức Giêsu hệ tại ở điều gì? 75
CHƯƠNG III: ĐỨC TIN TRIỆT ĐỂ VÀ VIỆC LÀM MÔN ĐỆ TRONG ĐỜI TU 87
1. Các môn đệ trên đường Emmaus, việc làm môn đệ tiền phục sinh 89
2. Cảm nghiệm phục sinh và việc làm các môn đệ hậu phục sinh 94
3. Tính triệt để nơi đức tin và việc làm môn đệ 102
4. Bài học về những bắt đầu và triệt để 109
5. Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin 118
CHƯƠNG IV: CHÚNG TA ĐƯỢC TỰ DO CHO NƯỚC TRỜI HAY NÔ LỆ CHO TỰ DO? 128
1. Suy tư về tự do và giải phóng 129
2. Đời tu và quả lắc tự do 134
3. Anh em đã được gọi để hưởng tự do 142
4. Từ bỏ và giải phóng để làm môn đệ, chiều kình thần học các lời khấn dòng 150
5. Đời tu phải chăng là một tác vụ của tự do 162
CHƯƠNG V: KHÓ NGHÈO LÀ LIÊN ĐỚI 167
1. Dấu chỉ mâu thuẫn 168
2. Hai truyền thống Kinh thánh và những tiêu bản đời sống khó nghèo 175 
 3. Kêu gọi làm môn đệ và từ bỏ của cải 180 
 4. Đức Giêsu và những của cải vật chất 183 
 5. Khó nghèo, thịnh vượng và những giá trị nước trời 193 
 6. Đời tu và lời khấn khó nghèo 198 
 CHƯƠNG VI: ĐỨC KHIẾT TỊNH VÀ CỘNG ĐOÀN 212 
 1. Những thời quyết liệt cho lời khấn khiết tịnh 213 
 2. Hai truyền thống Kinh thánh và các phóng bản lời khấn khiết tịnh 219 
 3. Kêu gọi làm môn đệ, đời độc thân và gia đình 224 
4. Đức Giêsu và gia đình   230
5. Đọc thân, tình yêu cộng đoàn và sứ vụ  237
6. Một số nhận xét kết luận 252
CHƯƠNG VII: TUÂN PHỤC, THÁNH HIẾN VÀ SỨ VỤ 257
1. Thời oanh liệt của lời khấn tuân phục 258
2. Tuân phục thánh hiến và hy lễ trong hai truyền thống 268
3. Kêu gọi làm môn đệ, đức tuân phục và việc từ bỏ 275
4. Đức Giêsu tuân phục cho đến chết  280
 5. Tuân phục cộng đoàn và sứ vụ 287 
 CHƯƠNG VIII: MÔN ĐỆ VÀ CỘNG ĐOÀN 300 
 1. Lung lay nền tảng cộng đoàn truyền thống 301 
 2. Truyền thống ngôn sứ, ân sủng và cộng đoàn 311 
 3. Kêu gọi làm môm đệ trong cộng đoàn 317 
 4. Những yếu tố để làm môn đệ trong cộng đoàn 321 
 5. Cộng đoàn các môn đệ và đời tu 326 
CHƯƠNG IX: LÀM MÔN ĐỆ VÀ SỨ VỤ 340 
1. Là hay làm? 341
2. Ơn gọi làm môn đệ và sứ vụ 350
3. Loại sứ vụ nào? 355
4. Sứ vụ chính trị, biểu tượng của đời tu 360
5. Sứ vụ chính trị, huyền nhiệm của đời tu 373
CHƯƠNG X: ĐỂ CHO THẦN KHÍ NGỰ ĐẾN GIỮA MÙA ĐÔNG 381
1. Những soi sáng tiên khởi 382
2. Trung tín với Thần Khí trong hội dòng 389
3. Linh đạo đời môn đệ du hành biến chuyển và hoán cải 396
4. Làm môn đệ, hoán cải và xung đột 401
5. Nghệ thuật sống và chết theo đặc sủng 409
Mục lục 418