Convertis du xx siècle
Tác giả: F. Lelotte, S.J
Ký hiệu Tác giả: LE-F
DDC: 248 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013716
Nhà Xuất bản: Casterman
Năm Xuất bản: 1958
Khổ sách: 19
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích