Sainteté ajourdhui
Tác giả: Pierre Blanchard
Ký hiệu Tác giả: BL-P
DDC: 248 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013710
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm Xuất bản: 1961
Khổ sách: 18
Số trang: 1408
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích