Les perfections divines
Phụ đề: Extrait de l'ouvrage
Tác giả: R. Garrigou - Lagrange, O.P
Ký hiệu tác giả: GA-R
DDC: 248 - Sống Đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011891
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne et ses fils
Năm xuất bản: 1919
Khổ sách: 19
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích