Silence cartusien
Tác giả: Augustin Guilierand
Ký hiệu tác giả: GU-A
DDC: 248 - Sống Đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011512
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 14
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích