L'apostolat du Chrétien
Tác giả: A. Hamman
Ký hiệu tác giả: HA-A
DDC: 248 - Sống Đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011812
Nhà xuất bản: Libraire Plon
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 19
Số trang: 234
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích