La vision du passé
Tác giả: Pierre Teilhard de Chardin
Ký hiệu tác giả: CH-P
DDC: 248 - Sống Đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011387
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 18
Số trang: 391
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích