Caritas
Tác giả: R. P. Louis Colin, CSsR
Ký hiệu tác giả: CO-R
DDC: 248 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011319
Nhà xuất bản: Librairie Alphonsienne
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 20
Số trang: 279
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích