Le Christ dans nos frères
Tác giả: Raoul Plus, SJ
Ký hiệu tác giả: PL-R
DDC: 248 - Sống Đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011310
Nhà xuất bản: Toulouse
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 19
Số trang: 327
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích