Le Saint-Esprit Auteur de la vie Spirituelle
Tác giả: A. Motte
Ký hiệu Tác giả: MO-A
DDC: 248 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013713
Nhà Xuất bản: Éditions du Cerf
Năm Xuất bản: 1944
Khổ sách: 18
Số trang: 176
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích