Simone de Beauvoir ou L'echec d'une Chrétienté
Tác giả: A. M. Henry, OP
Ký hiệu tác giả: HE-A
DDC: 248 - Sống Đạo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011124
Nhà xuất bản: Fayard
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 167
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích