Phải chăng Thiên Chúa thích sự đau khổ
Tác giả: Lm. Vương Đình Bích
Ký hiệu tác giả: VU-B
DDC: 231.8 - Công bằng và thiện tính của Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000846
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 415
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004858
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 415
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: MÁU VỀ KI-TÔ GIÁO 7
CHƯƠNG II: ÊLIA - NGÔN SỨ VÀ QUYỀN HÀNH 32
CHƯƠNG III: ĐỨC GIÊSU HAY LÀ CUỘC CHIẾN NGÔN SỨ THẤT BẠI 76
I.Đức Giêsu từ khước mọi chủ thuyết cứu thế thị uy 78
II. Đức Giêsu Thực hiện đường cứu thế 94
III. Đức Giêsu mạc khải một vị Thiên Chúa khác biệt 117
IV. Đức Giêsu quy tụ "Số Sót" 136
CHƯƠNG IV: ƠN CỨU ĐỘ NHỜ MẠC KHẢI 181
I. Ngôn ngữ hy tế 188
II. Ngôn ngữ của sự công thẳng 234
Kết luận 278
CHƯƠNG V: ƠN CỨU ĐỘ TRONG DIỄN TIẾN LỊCH SỬ 288
I. Vấn đề về khởi nguyên 290
II. Ơn cứu độ trong lịch sử 336
CHƯƠNG VI: CUỘC GIẢI PHÓNG ƯỚC MUỐN 362