Diatessaron seu concordia quatuor Evangeliorum
Phụ đề: In unum redactorum
Tác giả: Fr. Alexio Henrico Maria Lepicier, O.S.M
Ký hiệu tác giả: LE-A
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012427
Nhà xuất bản: Nsula Liris
Năm xuất bản: 1937
Khổ sách: 21
Số trang: 538
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích