Đối chiếu bốn sách Tin mừng
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008452
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 29
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008453
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 29
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích