Bảng tham chiếu các bài đọc Tân ước trong thánh lễ
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015909
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. MÙA PHỤNG VỤ 5
MÙA VỌNG VÀ MÙA GIÁNG SINH 7
Chúa nhật I Mùa Vọng 7
Chúa nhật II Mùa Vọng 8
Chúa nhật IIII Mùa Vọng 10
Chúa nhật IV Mùa Vọng 11
Từ ngày 17 đến 24 tháng 12 12
Bát nhật Giáng sinh 13
Chúa nhật II sau lễ Giáng sinh 17
Lễ Hiển Linh 19
Chúa Giêsu chịu phép rửa 19
MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 23
Lễ Tro 23
Chúa nhật I Mùa Chay 23
Chúa nhật II Mùa Chay 25
Chúa nhật III Mùa Chay 27
Chúa nhật IV Mùa Chay 29
Chúa nhật V Mùa Chay 31
Chúa nhật lễ lá 33
Tam nhật Vượt qua 35
Chúa nhật Phục Sinh 36
Chúa nhật II Phục Sinh 38
Chúa nhật III Phục Sinh 41
Chúa nhật IV Phục Sinh 44
Chúa nhật V Phục Sinh 46
Chúa nhật VI Phục Sinh 49
Chúa Thăng Thiên 52
Chúa nhật VII Phục Sinh 53
Chúa nhật Hiện xuống 56
MÙA THƯỜNG NIÊN 58
Tuần I Thường niên 58
Chúa nhật II Thường niên 59
Chúa nhật III Thường niên 61
Chúa nhật IV Thường niên 63
Chúa nhật V Thường niên 66
Chúa nhật VI Thường niên 68
Chúa nhật VII Thường niên 70
Chúa nhật VIII Thường niên 72
Chúa nhật IX Thường niên 74
Chúa nhật X Thường niên 76
Chúa nhật XI Thường niên 78
Chúa nhật XII Thường niên 80
Chúa nhật XIII Thường niên 82
Chúa nhật XIV Thường niên 84
Chúa nhật XV Thường niên 86
Chúa nhật XVI Thường niên 88
Chúa nhật XVII Thường niên 90
Chúa nhật XVIII Thường niên 91
Chúa nhật XIX Thường niên 93
Chúa nhật XX Thường niên 95
Chúa nhật XXI Thường niên 97
Chúa nhật XXII Thường niên 100
Chúa nhật XXIII Thường niên 102
Chúa nhật XXIV Thường niên 105
Chúa nhật XXV Thường niên 107
Chúa nhật XXVI Thường niên 109
Chúa nhật XXVII Thường niên 110
Chúa nhật XXVIII Thường niên 113
Chúa nhật XXIX Thường niên 115
Chúa nhật XXX Thường niên 118
Chúa nhật XXXI Thường niên 121
Chúa nhật XXXII Thường niên 123
Chúa nhật XXXIII Thường niên 125
Chúa nhật XXIV Thường niên 127
Chúa Ba Ngôi 129
Mình Máu Chúa Kitô 130
Thánh Tâm Chúa Giêsu 131
II. CHU KỲ KÍNH THÁNH 133
Kỉ niệm cung hiến thánh đường 134
Chung về Đức Trinh nữ Maria 136
Chung về các thánh tử đạo 139
Chung về các thánh mục tử 143
Chung về các thánh tiến sĩ 149
Chung về các thánh trinh nữ 152
Chung về các thánh nam nữ 153
Tháng giêng 162
Tháng hai 165
Tháng ba 168
Tháng tư 171
Tháng năm 174
Tháng sáu 178
Tháng bảy 183
Tháng tám 187
Tháng chín 193
Tháng mười 197
Tháng mười một 201
Tháng mười hai 205
III. CÁC NGHI THỨC RIÊNG - NGOẠI LỊCH - NHU CẦU - AN TÁNG VÀ CẦU HỒN 209
A. CÁC NGHI THỨC RIÊNG 210
Các nghi thức khai tâm Kitô giáo 210
I. Thời dự tòng và khai tâm cho người lớn 210
Khai tâm Kitô giáo ngoài đêm vọng Phục sinh 211
II. Thánh tẩy trẻ nhỏ 214
III. Đón nhận người đã chịu thánh tẩy thành sự vào hiệp thông hoàn toàn trong Hội thánh 216
IV. Bí tích Thêm sức 217
V. Rước lễ lần đầu 220
Bí tích Truyền chức 221
Nghi thức tiếp nhận ứng viên lên chức Thánh 224
Các thừa tác viên 225
I. Tác vụ đọc sách 225
II. Tác vụ giúp lễ 226
Bí tích xức dầu bệnh nhân 228
I. Xức dầu bệnh nhân 228
II. Của ăn đàng 232
Bí tích Hôn phối 233
Chúc lành Viện phụ - Viện mẫu 236
Thánh hiến trinh nữ và khấn dòng 237
Cung hiến thánh đường hoặc bàn thờ 241
1. Cung hiến thánh đường lấy theo phần chung 241
2. Cung hiến bàn thờ 241
3. Làm phép chén và đĩa thánh 242
B. NHU CẦU - NGOẠI LỊCH 243
Cầu cho Hội thánh 243
1. Cầu cho Hội thánh 243
2. Cầu cho Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giám mục 245
3. Cầu nguyện khi chọn Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giám mục 245
4. Cầu cho công đồng hoặc thượng hội đồng 245
5. Cầu cho linh mục 246
6. Cầu cho các thừa tác viên của Hội thánh 247
7. Cầu cho tu sĩ 248
8. Cầu cho ơn gọi các chức thánh và sống đời tu trì 249
9. Cầu cho giáo dân 251
10. Cầu cho sự hiệp nhất của các kitô hữu 252
11. Cầu cho việc rao giảng Tin mừng 254
12. Cầu cho các kitô hữu bị bách hại 255
Cầu cho xã hội 257
13. Cầu cho Tổ quốc - cho các dân tộc được phát triển 257
14. Cầu cho hoà bình và công lý 259
15. Cầu cho việc hoà giải 260
16. Thời chiến tranh loạn lạc 261
Những trường hợp chung khác 262
17. Đầu năm mới - Tết Nguyên Đán - Tết Trung Thu 262
18. Thánh hoá công việc con người 263
19. Cầu cho việc cày cấy 264
20. Sau mùa gặt 264
21. Thời kỳ đói kém 265
22. Cầu cho những người di cư và lưu đày 266
23. Cầu cho tù nhân 267
24. Cầu cho bệnh nhân 267
25. Cầu cho mọi nhu cầu: động đất, trời mưa, thời tiết thuận hoà, bão tố 268
26. Tạ ơn Thiên Chúa 268
Những nhu cầu đặc biệt 270
27. Xin ơn tha tội 270
28. Cầu cho người thân và bạn bè - xin ơn bác ái và ơn được đồng tâm nhất trí 271
29. Cầu cho gia đình 271
30. Cầu cho những người bách hại mình 271
31. Cầu xin ơn chết lành 272
Các lễ ngoại lịch 273
1. Chúa Ba Ngôi 273
2. Mầu nhiệm Thánh giá 273
3. Bí tích Thánh Thể 275
4. Danh thánh Chúa Giêsu 278
5. Máu châu báu Chúa Giêsu 279
6. Thánh tâm Chúa Giêsu 280
7. Chúa Thánh Thần 281
8. Đức Trinh nữ Maria 282
9. Các thiên thần 282
10. Thánh Giuse 282
11. Các thánh Tông đồ 282
12. Thánh Phêrô và Phao lô, Tông đồ 282
13. Thánh Phêrô, Tông đồ 282
14. Thánh Phaolô, Tông đồ 282
15. Một thánh Tông đồ 282
16. Tất cả các thánh 283
C. AN TÁNG VÀ CẦU HỒN 283
An táng và cầu hồn 283
An táng trẻ nhỏ đã chịu thánh tẩy 287
An táng trẻ nhỏ chưa chịu thánh tẩy 288