Tìm hiểu nội dung Tin mừng Matheu, Macco, Luca
Tác giả: Lm. Jos Trịnh Văn Thậm
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001755
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002339
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích