Tin mừng nhất lãm
Tác giả: Lm. Gioakim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R
Ký hiệu tác giả: HA-P
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009372
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009616
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ và tri ân 7
1. Tin mừng và các sách Tin mừng 11
2. Tiếp cận những lời nói và việc làm của Đức Giêsu 21
3. Tin mừng theo Thánh Máccô - Cái nhìn tổng quát 32
4. Sứ điệp Tin mừng theo Thánh Máccô 50
5. Các trình thuật về nguồn gốc Đức Giêsu 61
6. Dẫn nhập Tin mừng theo Thánh Mátthêu 76
7. Nền Thần học của Tin mừng theo Thánh Mátthêu 91
8. Dẫn nhập Tin mừng theo Thánh Luca và sách Công vụ Tông đồ 107
9. Nền thần học của Tin mừng theo Thánh Luca 137