Synopse des Quatre Évangiles
Tác giả: Études Bibliques
Ký hiệu tác giả: BI-E
DDC: 226.1 - Khái quát bốn Tin mừng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011874
Nhà xuất bản: Librairie Lecoffre
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 19
Số trang: 267
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích