Petit Manuel Théologique et Pratique de la Vocation
Tác giả: Abbé Francis Mugnier
Ký hiệu tác giả: MU-A
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012183
Nhà xuất bản: André Blot
Năm xuất bản: 1928
Khổ sách: 18
Số trang: 211
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích