Những nẻo đường theo Chúa Kitô
Phụ đề: Chỉ nam hướng dẫn các ơn gọi trong Giáo hội
Tác giả: Gérard Muchery
Ký hiệu tác giả: MU-G
Dịch giả: Lm. Đặng Xuân Thành
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007396
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007434
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007581
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa  5
Lời nói đầu 8
Phần một  
MỘT DỰ PHÓNG CAO CẢ  
ĐƯỢC GỌI  ĐỂ NÊN THÁNH VÀ PHỤC VỤ  
HAI CÁCH TIẾP CẬN 15
I. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC MỜI GỌI NÊN THÁNH 17
1) Mỗi người tùy theo ơn gọi của mình 17
…trong Đức Giêsu, Chúa Kitô 18
…và trong Giáo hội – dân Thiên Chúa 18
2) Đức Giêsu Kitô, con đường nên thánh duy nhất 21
“Được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa 21
Được gọi đi theo Đức Giêsu Kitô 22
Cùng với Đức Giêsu hướng về Chúa Cha 24
Được mời gọi trở nên người tự do 26
“Bước theo Đức Kitô” và tính tận căn của Tin mừng 29
Được kêu gọi sống huynh đệ 30
Được sai đến với các anh chị em 32
này tôi là nữ tì của Chúa, xin thực hiện những điều Ngài đã nói” 34
II. MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC MỜI GỌI PHỤC VỤ 36
1) Các thừa tác vụ có chức thánh 36
Được chọn để ở lại bên Ngài và để được sai đi nhân danh Ngài (Mc 3,14)  
2) Các thừa tác vụ và các công tác 41
TẤT CẢ…VÀ MỘT SỐ NGƯỜI 47
Phần hai  
MỖI THỜI ĐẠI, VÀI CON ĐƯỜNG MỚI  
THÁNH THẦN HOẠT ĐỘNG 51
I. NGAY TỪ BAN ĐẦU VÀ NGAY TỪ NHỮNG THẾ KỶ ĐẦU TIÊN 53
1) Trinh nữ được thánh hiến, một mầu nhiệm giao ước 53
2) Đời sống đan tu 55
Đan sĩ thuộc đời sống đan tu, chế độ đan tu 57
Chế độ đan tu 58
Các nhà sáng lập chế độ đan tu 59
Làm đan sĩ 60
Quy luật của thánh Biển Đức 63
Chế độ đan tu ở Đông Phương 64
II. TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XVII , MỘT THỜI KỲ SÁNG TẠO VĨ ĐẠI 67
1) Hôn nhân, bí tích của giao ước  
2) Đời sống đan tu tiếp tục phát triển 70
Xi tô (Cisterciens), Tráp (Trappistes), Sác (Chartreux)… 71
Dòng Đa Minh, dòng Clara, dòng Cát Minh, dòng Thăm Viếng 72
3) Phong trào các Kinh sĩ 75
4) Đời tu “tông đồ” hay đời tu “hoạt động” 78
Các dòng hành khất 79
Dòng Đa Minh, Phan sinh, Cát Minh 79
Các tổ chức khác trong các thời kỳ quá độ 81
Những trực giác đưa tới việc thành lập các tổ chức mới 82
Dòng Tên 84
5) Dấn thân vào đời tu hoạt động tồng đồ 87
III. TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN NGÀY NAY 91
1) Các tu đoàn tông đồ 91
Những đặc điểm của tu đoàn tông đồ 91
2) Sự phát triển không ngừng của đời tu hoạt động tồng đồ 95
3) Các tu hội đời 98
4) theo vết chân Tin mừng 104
5) Những “Cộng đoàn mới” 107
VƯỢT RA NGOÀI RANH GIỚI 113
“ Nếu thế gian mời gọi anh em..” 113
Ngay từ thở ban đầu  
Mở ra cho tha nhân 116
Phần ba  
TÌM HIỂU CÁC GIA ĐÌNH THIÊNG LIÊNG  
HỒNG ÂN THIÊN CHÚA 118
THEO CHÂN THÁNH AUGUSTINÔ 120
THEO CHÂN THÁNH BIỂN ĐỨC (480-547) 123
THEO CHÂN THÁNH BRUNO 125
THEO CHÂN THÁNH ĐA MINH (1170-1221) 128
THEO CHÂN THÁNH PHANXICO VÀ THÁNH CLARA THÀNH ASSISI 131
THEO CHÂN THÁNH IGNATIÔ LOYOLA 133
THEO CHÂN THÁNH TÊRÊXA AVILA VÀ THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ 136
THEO CHÂN THÁNH PHANXICÔ SALESIÔ 139
THEO CHÂN TRƯỜNG PHÁI TU ĐỨC NƯỚC PHÁP 141
THEO CHÂN THÁNH VINH SƠN 144
THEO CHÂN ANH CHARLES DE FOUCAULD 147
CÁC HỆ PHÁI KITÔ GIÁO KHÁC 149
Các tín đồ chính thống giáo 149
Những nét chính trong linh đạo an tịnh 150
Các truyền thống thệ phản 154
Những điểm chung 155
VÂN MỘT CHÚA THÁNH THẦN 157
Phần bốn  
PHÂN ĐỊNH VÀ CHỌN LỰA  
ĐỂ PHỤC VỤ TÌNH YÊU VÀ SỰ TỰ DO THIÊNG LIÊNG 161
I. NHỮNG HÌNH THỨC SỐNG TIN MỪNG ĐÃ ĐƯỢC GIÁO HỘI CÔNG NHẬN 166
1) Các tu hội thuộc đời sống thánh hiến 167
Các tu hội dòng 169
Các tu hội đời 171
“Giáo dân” và “đời”, hai thành ngữ không được lẫn lộn 172
2) Các tu đoàn thuộc đời sống tông đồ 173
3) Các hiệp hội tín hữu 174
4) Thời kỳ chín muồi 175
II. CAM KẾT HAY DẤN THÂN 177
1) Tuyến khấn 178
2) Lời khấn  179
Phân biệt theo giáo luật 180
Nội dung các lời khấn trong các tu hội thuộc đời sống thánh hiến 181
Để kết luận cho phân minh định theo giáo luận 182
Trong Giáo hội Thệ phản có “đời tu” không? 185
III. NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐỂ PHÂN ĐỊNH 187
1) Những bài học lịch sử 188
Chiều kích nhân bản 188
Chiều kích tâm linh 188
Chiều kích Giáo hội 188
2) Để phân định riêng 189
Chiều kích nhân bản 189
Chiều kích tâm linh 190
Chiều kích Giáo hội 191
ĐÁP LẠI LỜI MỜI GỌI 192
Còn những nẻo đường bất ngờ khác 193