Dimensions de la Charité
Tác giả: Louis-Joseph Lebret
Ký hiệu tác giả: LE-L
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011870
Nhà xuất bản: Editions Ouvrières
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 16
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích