Madame Antoinette d'Orléans-Longueville
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011585
Nhà xuất bản: Poitiers
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 19
Số trang: 503
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích