L'itinéraire et l'idéal monastiques de Saint Augustin
Tác giả: FR. M. Mellet, O. P.
Ký hiệu tác giả: ME-F
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012006
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 19
Số trang: 150
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích