La révérende mère Marie Louise Hartzer
Phụ đề: Fondatrice des filles de notre dame du sacré coeur et les missions d'occéannie
Tác giả: P. P. Fernand, Leopold Hartzer
Ký hiệu tác giả: FE-P
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011159
Nhà xuất bản: Saint-Augustin
Năm xuất bản: 1913
Khổ sách: 22
Số trang: 427
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích