Đời sống thánh hiến
Tác giả: Lm. JB. Trần Hữu Hạnh, csf
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 256 - Đời sống Thánh hiến - Thần học đời tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014333
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích